Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

456,0002,900/sq ft

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn Hộ

Tiến Mạnh

5 năm trước

456,0002,900/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn Hộ

5 năm trước

1,790/mo

Modern apartment

Grand St, New York, NY, USA

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn Hộ

5 năm trước

1,790/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn Hộ

5 năm trước

3,500/mo

Apartment for rent in Downtown

667 NE 26th St, Miami, FL 33137, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1890

Căn Hộ

5 năm trước

3,500/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1890

Căn Hộ

5 năm trước

5,600/mo

Complex Building Ocean Front

34th St, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn Hộ

5 năm trước

5,600/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn Hộ

5 năm trước

7,599,00018,900/sq ft

Villa with ocean and bay view

4545 Meridian Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 4300

Căn Hộ

5 năm trước

7,599,00018,900/sq ft

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 4300

Căn Hộ

5 năm trước